За мен

​Доц. Димитрина Михайлова завършва медицина през 1973 г. във ВМИ - София.

Доц. Димитрина Михайлова завършва медицина през 1973 г. във ВМИ - София. От 1973 г. до 1976 г. е ординатор в „Бърза помощ” и детско отделение при Окръжна болница - Перник. От 1976 г. до 2003 г. работи като асистент, старши асистент и главен асистент към Клиниката по детска ревматология при Научния институт по педиатрия - МА. През 2003 г. е избрана за доцент по педиатрия. Има две специалности – детски болести и детска ревматология.

През 1991 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Имунологични проучвания при системен лупус еритематозус и ювенилен хроничен артрит”.

От 2004 г. е началник на Клиниката по детска ревматология, кардиология и хематология при СБАЛДБ – София.

Доц. Михайлова специализира и работи в областта на клиничната имунология при системните болести на съединителната тъкан. Има над 60 публикации в наши и чужди научни издания, участия в конгреси и конференции.

Член е на Българската педиатрична асоциация и на ръководството на Българското ревматологично дружество, член на Европейската асоциация по детска ревматология, национален координатор в Международната организация по детска ревматология (PRINTO).

Опит

1000, София, България, ул. Найден Геров 2
028154239
Дни за консултация

Понеделник

09 - 12

Сряда

09 - 12

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)