За мен

Управител на МЦ І Харманли

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Стара Загора

Придобива специалност "Хирургия" в МУ - гр. София