За мен

Д-р Ситников е общопрактикуващ лекар в Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1985 г. От 1985 -1989 г. работи в районна болница гр. Пещера. След конкурс през 1989 г. започва работа в Първа общинска поликлиника Пловдив , където работи и до днес.

През 1999 г. придобива специалност по Вътрешни болести, а  през 2004 г. и по специалност "Обща медицина". 

Посещава ежегодно професионални курсове,конференции и симпозиуми с българско и международно участие за повишаване на квалификацията си и необходимостта от обмен на информация за нови методи на лечение, терапии и подходящи медикаменти в медицинската си практика.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
35932626479
Каб.53, ет.3, вътрешен телефонен номер 183
Платен прием
Работи с осигурител