За мен

специалист - кардиолог

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Пловдив

Придобити специалности по "Кардиология"; "Вътрешни болести"; "Клинична лаборатория" в МУ - гр. София