За мен

специалист - кардиолог

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Пловдив

Придобити специалности по "Кардиология"; "Вътрешни болести"; "Клинична лаборатория" в МУ - гр. София

Опит

6450, Харманли, България, ул. Васил Левски 66
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
6450, Харманли, България, бул. България 56
35937385103
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 18:00

Вторник

14:30 - 18:00

Сряда

14:30 - 18:00

Петък

14:30 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Вътрешни болести

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести
Клинична лаборатория

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb