За мен

Лицензиран обучител на студенти и специализанти за придобиване на специалност по Обща медицина. Главен секретар на Столична лекарска колегия

  • Завършила медицина в МУ - София през 1986 г.
  • Придобила специалност Вътрешни болести през 1997 г.
  • Придобила специалност Обща медицина през 2001 г.
  • От 2010 г. е лицензирана за обучение на студенти и специализанти за придобиване на специалност по Обща медицина
  • Два мандата зам.-председател на Столична лекарска колегия
  • От 20015 главен секретар на Столична лекарска колегия
  • През 2009 г. е удостоена с приза на  БЛС "Лекар на годината"