За мен

специалист - невролог

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Пловдив

Придобита специалност по "Нервни болести" в МУ - гр. София