За мен

специалист - стоматолог

Завършила е "Дентална медицина" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Детска Дентална Медицина" в МУ - гр. София

Опит

6450, Харманли, България, ул. Васил Левски № 66, к-т 2
частна практика - к-т 2
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 12:30

Сряда

08:30 - 12:30

Вторник

13:30 - 18:00

Четвъртък

13:30 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител