За мен

Специализирала е в Психиатричната клиника на Университетска болница „Александровска“ София. От 2007г. има придобита специалност по психиатрия. До края на 2014г. работи във 2-ро отделение на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Александровска” гр. София и е преподавател в Медицински университет гр. София.


.

  • Специализирала е  в Психиатричната клиника на Университетска болница „Александровска“ София. От 2007г. има придобита специалност по психиатрия. До 2014г. работи във 2-ро отделение на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Александровска” гр. София и e преподавател  в Медицински университет гр. София.