За мен

Специализирала е в Психиатричната клиника на Университетска болница „Александровска“ София. От 2007г. има придобита специалност по психиатрия. До края на 2014г. работи във 2-ро отделение на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Александровска” гр. София и е преподавател в Медицински университет гр. София.


.

  • Специализирала е  в Психиатричната клиника на Университетска болница „Александровска“ София. От 2007г. има придобита специалност по психиатрия. До 2014г. работи във 2-ро отделение на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Александровска” гр. София и e преподавател  в Медицински университет гр. София.

Опит

4000, Пловдив, България, ул Константин Величков 2 вх Б ет 2 кабинет №7 /Сградата на Рилон център, Сточна гара/
Дни за консултация

Вторник

13:30 - 17:30

Сряда

13:30 - 17:30

Четвъртък

13:30 - 17:30

Понеделник

13:30 - 17:30

Петък

09:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител