Опит

1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
Очно отделение
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Очни болести / Офталмология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Очни болести

Специалности

Очни болести / Офталмология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Очни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb