За мен

Д-р Емил Христов е завършил Медицински Университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна през 1999г. Придобита специалност по Детски болести в МУ Варна през 2009г. Придобита втора специалност Детска кардиология в МУ-София през 2011г.

Д-р Емил Христов е завършил Медицински Университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна през 1999г. Придобита специалност по Детски болести в МУ Варна през 2009г. Придобита втора специалност Детска кардиология в МУ-София през 2011г.

Работил е в университетската МБАЛ ”Св.Марина” Катедра Педиатрия - ДОРИЛ в периода 2005-2009г.