Опит

9000, Варна, България, ул. Мир 1
359052332000052331144
Диагностика, консулт, проследяване на бременност
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Вторник

09:00 - 13:00

Петък

09:00 - 13:00

Събота

09:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb