За мен

Д-Р ИНА ПАРАШКЕВОВА - специалист кардиолог. Завършила ВМИ гр.Варна през 1989 г., придобита специалност вътрешни болести – 2003 г. (МУ Варна), придобита специалност кардиология – 2008 г. (МУ Варна).

Д-Р ИНА ПАРАШКЕВОВА - специалист кардиолог.
Завършила ВМИ гр.Варна през 1989 г., придобита специалност вътрешни болести – 2003 г. (МУ Варна), придобита специалност кардиология – 2008 г.
(МУ Варна).

В кардиологичните кабинети на ДКЦ V се извършват:

профилактика и лечение на болести на сърдечно-съдовата система;
електрокардиограма (ЕКГ) с разчитане;
диспансерно наблюдение;
Експертиза на работоспособността от ЛКК;
високоспециализирани дейности:
-Ехокардиография за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания;
-ЕКГ холтер мониториране (непрекъснат 24-часов запис);
-Холтер за мониториране на кръвно налягане (непрекъснат 24-часов запис);

-Велоергометрияза проследяване натоварването на сърдечно-съдовата система;

ет. 2, кабинет 30

052 685 439