За мен

От 1991 г. работи в Клиниката по неонатология в Специализирана болница за активно лечение на детски болести и преподава в Медицински университет – София.

От 1991 г. работи в Клиниката по неонатология в Специализирана болница за активно лечение на детски болести и преподава в Медицински университет – София.

Специализирала е в: Университет Ерланген (Нюрнберг, Германия) – ултразвуково изследване на ЦНС и интензивно лечение в неонатологията;Париж, Франция – дихателна реанимация на новородени деца, профилактика на вътреболнични инфекции в интензивни неонатологични отделения, неврологични заболявания на новороденото дете;Стокхолм, Швеция – основни проблеми на изкуствената вентилация в неонаталния период;Линц, Австрия – функционална диагностика на централната нервна система при новородени деца и др. Обучава студенти по медицина, специализиращи лекари педиатрия и неонатология, както и продължителна квалификация на неонатолози.

Има над 150 публикации и участия в български и международни научни форуми по различни проблеми на неонатологията – интензивно лечение и дихателна реанимация на новородени деца, неврологични заболявания в неонаталния период, ултразвукова диагностика, неонатални инфекции и др.

Клиничната й дейност е в областите: дихателна реанимация и високоспециализирано интензивно лечение на новородени деца, диагностика и лечение на новородени деца с неврологични заболявания, ултразвуково изследване на ЦНС в неонаталния период, проследяване на високорискови новородени деца.

В Клиника по неонатология на СБАЛДБ се провежда интензивно лечение на недоносени и доносени новородени деца от родилните отделения вСофия и Западна България.

Медицински център „Детски болести”, ул. “Найден Геров” 2

Опит

1000, София, България, ул. Найден Геров 2
Платен прием
Работи с осигурител