За мен

Родена в София.

През 1979г дипломирана в Медицински факултет на МА София.

От 1979 – 1983г ординатор в ДМД Бургас.

От м. 02.1983г асистент, след това старши и главен асистент в Катедрата по педиатрия на МФ, МУ, СБАЛДБ – София.

Придобити специалности по Педиатрия и Детска нефрология и диализа.

Началник клиника по Детска нефрология и диализа на СБАЛДБ Проф. Ив. Митев, София до м.07.2016

С над 50 публикации и множество участия в конгреси и конференции  в областта на педиатрията и детската нефрология.

Месторабота –Детски нефрологичен кабинет на  МЦ СИМП по Детски болести, ул. Найден Геров 2, София.

 

Опит

1000, София, България, ул. Найден Геров 2
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)