За мен

Д-р Маргарита Аршинкова  e  главен асистент към катедрата по Педиатрия на Медицински университет -София. Работи в СБАЛ по детски болести“Проф. Иван Митев“ - София, Клиника по ендокринология, диабет и генетика.

 

Има две  специалности -  ”Детски болести” и „Детска ендокринология, диабет и болести на обмяната“. Защитила е дисертация на тема ”Инсулиноподобен растежен фактор–1 при деца и юноши с тип 1 захарен диабет”.

 

Автор е на множество публикации у нас и в чужбина в областта на ендокринология и диабет. 

Опит

1000, София, България, ул. Найден Геров 2
Платен прием
Работи с осигурител