За мен

​Началник отделение „Нуклеарно-медицинска диагностика ин виво”в СБАЛО-ЕАД,София.

Завършва медицина в София през 1987 г. Има 3 медицински специалности – “медицинска радиология”, “нуклеарна медицина” и “онкология”.

Защитена дисертация „доктор” през 1996 г.

От 1997г.работи в СБАЛО-ЕАД. Доцент от 2006 г. Професор от 2015г.

Специализации и квалификационни курсове в Италия, Словения , Унгария.

Има над 150 научни публикации.

Научни интереси в областта на нуклеарната онкология и кардиология.

Член на ЕАNM, BUON, ESMO, БАР и др.

Лекции и обучение на студенти и специализанти.

Опит

1000, София, България, ул. Околовръстен път 127
3590895584202
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)