За мен

Лекар-асистент в клиника по нуклеарна медицина, СБАЛ по Онкология-ЕАД

1998г.- 2004г. - МУ-София, специалност медицина

2004г.- досега – лекар в клиника по нуклеарна медицина, СБАЛ по онкология

2009г.-2011г. - Специализация по нуклеарна медицина в университетската клиника по нуклеарна медицина, гр. Лайпциг, Германия;

  • Работа на SPECT/CT, PET/CT, клиника по метаболитна терапия;
  • Член на интердисциплинарен екип в международен проект, свързан с диагностика и лечение на деца и юноши с лимфом на Ходжкин; 
  • натрупан значителен опит в разчитането на PET/CT при малигнени лимфоми;
  • Придобита специалност Нуклеарна медицина в Германия, призната от МЗ на България.

2011г.-2015г. – лекар-асистент в клиника по нуклеарна медицина, СБАЛ по Онкология-ЕАД

Опит

1000, София, България, ул. "Пловдивско поле" 6
Платен прием
Работи с осигурител