Опит

4000, Пловдив, България, Ул."Арабаконак" №2
35932960480
Платен прием
Работи с осигурител
4230, Асеновград, България, ул. Тракия 17
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb