За мен

Завършила МУ- София, специалист по ендокринология и болести на обмяната и вътрешни болести

Работи в ИПСМП по ендокринология в Свищов