За мен

Проф. Георги Узунов е завършил Висшия медицински институт в Пловдив през 1966 г. Завършил е две дисертации и е кандидат на науките и доктор на науките. От лятото на 2013 г. е част от екипа варламбевие "Образна диагностика в Сити Клиник Брегалница.

Проф. Георги Узунов е завършил Висшия медицински институт в Пловдив през 1966 г. От 1969 г. работи в Катедрата по рентгенология на Висшия медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" във Варна. Защитил е две дисертации и е кандидат на науките и доктор на науките. От 1984 г. е доцент, а от 1992 г. - професор в МУ - Варна.

Има научни интереси и практика в сферата на интервенционалната рентегология и ангиологията. Работи всички методи на образната диагностика - ехография, компютърна томография, магнитен резонанс, ПЕТ-скенер.

От 1987 г. до 2005 г. работи като специалист по образна диагностика в Кувейт. През юни 2013 г. става част от екипа направление "Образна диагностика" в Сити Клиник Брегалница - Варна.

Работи и по здравна каса.