Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Оптимално лечение на пациенти с аортна клапна патология
дискусия