За мен

Придобита специалност: „Медицинска генетика” Научна и образователна степен „Доктор по медицина” (2010 г.) Доцент по Медицинска генетика към Сектор „Медицинска Генетика” (2012 г.) Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика“, Медицински университет – Плевен

Преподавател по медицинска генетика (1995) – студенти по медицина (българо-езично и англо-езично обучение); бакалаври и магистри по здравни грижи и Медицински колеж

Научни интереси:

 • Дисморфология. Вродените аномалии
 • Скрининг и Генетичен Регистър на вродени аномалии
 • Генетична консултация на пренатална диагностика на семейства с вродени аномалии
 • Генетични причини за мъжки и женски инфертилитет
 • Наследствени тромбофилии и репродуктивни неуспехи
 • Молекулярно-биологични аспекти на съдовата патология и наследствени тромбофилии
 • Генетични изменения при рак на млечна жлеза

Членство в научни дружества:

 • Национално Дружество по Генетика на Човека
 • European Society of Human Genetics
 • Българско дружество по Акушерство и Гинекология
 • Българска Педиатрична Асоциация
 • Българска Асоциация по Неонатология

Научна дейност: Автор на повече от 60 публикации в научни списания у нас и в чужбина; Участия в над 100 научни форуми у нас и в чужбина

 Ръководител на Плевенския Регистър за вродени аномалии (регистърът е основан от 1988 г.; член на EUROCAT/ Европейска програма за мониторинг на вродените аномалии от 2013 г.).

Опит

5800, Плевен, България, ул. Климент Охридски, 1
35964884169
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

13:00 - 17:00

Вторник

13:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
Дни за консултация

Вторник

09:30 - 12:30

Петък

09:30 - 12:30

Платен прием

Образование

Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Медицинска генетика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb