За мен

Д-р Николов е един от пионерите при въвеждането на пренаталната диагностика на вродените аномалии. Въвежда в рутинната практика триизмерната ехография на плода в реално време.

Д-р Николов завършва Медицинска академия - София през 1979 година. От следващата година до 2000-та е Главен асистент в Университетска болница Майчин дом, преподава и развива научна дейност.

Специализира в акушерските клиники Бодлок в Париж, част от групата Кошен, в клиниката Сент Антоан, както и в клиники и институти в други европейски страни.

През 1994 д-р Николов достига най-високото образователно ниво в медицината – защитава докторат, в областта акушерство и гинекология.

Той е един от пионерите при въвеждането на пренаталната диагностика на вродените аномалии. Въвежда в рутинната практика триизмерната ехография на плода в реално време.

Съосновател и един от собствениците на АГ болница Свети Лазар.

Опит

1000, София, България, бул. Симеоновско шосе 4а
359888581810
Дни за консултация

Вторник

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Платен прием

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb