За мен

Ортопед-травматолог

Завършил медицина през 1987г. в МУ - гр. Плевен.

Придобил специалност по "Ортопедия и травматология" през 1991г. в МУ - гр.София.

Допълнителни квалификации и курсове:

- Лечение на фрактури - метална остеосинтеза АО
- Артроскопия на колянна става