За мен

специалист - ендокринолог

Завършила медицина в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Ендокринология" и "Вътрешни болести"