За мен

специалист - ендокринолог

Завършила е медицина в МУ - гр. София.

Придобити специалности по "Ендокринология" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. София.