За мен

Завършил съм основно училище в " Иван Вазов" гр. Пловдив с Руски език. Средно училище ЕГ "Пловдив" с Английски език през 2000г. Медицински университет Пловдив през 2006 г. профил Медицина. През 2016 г. след работа в Отделение по диализно лечение, Клиника по Нефрология и Отделение по Вътрешни болести защитих специалност Нефрология. От 2016г. работя като Началник Отделение по Диализно лечение в Карлово. Отворен за нови знания и работа с хора. Стриктен, отговорен що се отнася за медицинските стандарти и препоръки. Флексибилност по отношение желание на пациентите относно тяхното лечение и начина му на осъществяване в съжтветствие с добрата медицинска практика.

Опит

Началник отделение диализно лечение
4030, Карлово, България, ул. "Ген. м-р Гурко Мархолев" 3А
Дни за консултация

Понеделник

08:38 - 11:20

Вторник

08:38 - 11:20

Сряда

08:38 - 11:20

Четвъртък

08:38 - 11:20

Петък

08:38 - 11:20

Работи с осигурител
Услуги в тази практика
  • Лечение на хипертония
  • Лечение на ХБЗ-V ст.чрез Хемодиализа
  • Консьлтация зо осъществяване на траен достъп за Хемодиализно лечение
Относно водно-солевата реанимация при болни с COVID-19

Колеги на базата на прочетеното и знанията, които имам в областта на физиологията на отделителнат...

Още при пациентите с КОВИД белодробната находка е бедна, но тахипнеята е изразена и промени в АКР са налице

Публикации

Относно водно-солевата реанимация при болни с COVID-19
Публикация
Според мои наблюдения в лечението на КОВИД-19, особено при пациенти с активирана фибринолиза е от полза да се включва нискомолекулярен хепарин за профилактика.
Как да направя публикация?