За мен

Завършил съм основно училище в " Иван Вазов" гр. Пловдив с Руски език. Средно училище ЕГ "Пловдив" с Английски език през 2000г. Медицински университет Пловдив през 2006 г. профил Медицина. През 2016 г. след работа в Отделение по диализно лечение, Клиника по Нефрология и Отделение по Вътрешни болести защитих специалност Нефрология. От 2016г. работя като Началник Отделение по Диализно лечение в Карлово. Отворен за нови знания и работа с хора. Стриктен, отговорен що се отнася за медицинските стандарти и препоръки. Флексибилност по отношение желание на пациентите относно тяхното лечение и начина му на осъществяване в съжтветствие с добрата медицинска практика.

д-р Танчо Тенчев Стоянов създаде статус
20 сеп
Как да направя публикация?