Публикации

Предотвратяване на прогресията на идиопатична сколиоза по време на растежа с упражнения
Предотвратяване на прогресията на идиопатична сколио...
Публикация
Хетеротропна осификация
Хетеротропна осификация
Публикация
Димитър Христев създаде публикация
9 юли
Димитър Христев създаде публикация
2017
Димитър Христев създаде публикация
2017
Димитър Христев създаде публикация
2017
Димитър Христев създаде публикация
2017
Димитър Христев създаде публикация
2017
Димитър Христев създаде публикация
2017
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде публикация
2016
Димитър Христев създаде статус
2016
Вече със Сертификат "Коректа фирма". :) Доверие и име се градят бавно!
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде статус
2015
Пациенти, лекари, медицински сестри, колеги рехабилитатори и кинезитерапевти, нека не оставяме романтичната идея, че добрите практики в Медицината започват и завършват с Рехабилитация, да умре
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015
Димитър Христев създаде публикация
2015