За мен

http://www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org

Фокусирана към решения кратка терапия