За мен

Д-р Пресиян Дюкмеджиев е специалист по Нервни болести и има придобита квалификация по невросонология. Д-р Дюкмеджиев управлява специализиран кабинет по главоболие, част от Национална мрежа.

Д-р Пресиян Дюкмеджиев е специалист по Нервни болести, тясно специализиран в невросонологията. Д-р Дюкмеджиев управлява специализиран кабинет по главоболие, част от Национална мрежа. 

Обучение и квалификация:

1985-1991 г. – Медицински университет, Варна

1994-1997 г. – Специализация по Нервни болести, МУ – Варна

Юни 1999 г. – Специализация по Невроотология- Медицинска академия – София

2008 – 2009 г. - Специализация по Невросонология – Медицинска академия - София

Трудов стаж:

1991 – 1993 г. - Център по спешна медицинска помощ, гр. Балчик, България

1994 – 1997 г. – Клинична ординатура по Нервни болести към Катедра по НБ, Медицински университет, гр. Варна, България

1997 г. – придобиване на специалност Нервни болести

1997 – 1999 – Кабинет по Нервни болести, 3-та Поликлиника, гр. Варна

1999 – 2001 - Кабинет по Нервни болести, Военна болница, гр. Варна

От 2001 г. до момента – Частна практика по Нервни болести в доболничната медицинска помощ


Опит

9000, Варна, България, ул. „Г.С. Раковски” № 23
35988778698
Кабинет по неврология, Специализиран кабинет по главоболие, част от Национална мрежа;   Невросонология
Дни за консултация

Понеделник

15:30 - 19:00

Вторник

09:00 - 14:00

Сряда

09:00 - 14:00

Четвъртък

09:00 - 14:00

Петък

09:00 - 14:00

Платен прием
Цветна Дуплекс Доплерова Сонография(ЦДСГ)
Цветна Дуплекс Доплерова Сонография(ЦДСГ)

Съвременен диагностичен метод за изследване на мозъчното кръвоснабдяване, който благодарение на с...

ЦЕФАЛИ – НОВА НАДЕЖДА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНО ГЛАВОБОЛИЕ
ЦЕФАЛИ – НОВА НАДЕЖДА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНО ГЛАВОБОЛИЕ

От няколко месеца в кабинета е на разположение ново устройство за неинвазивно, немедикаментозно л...

Публикации

Цветна Дуплекс Доплерова Сонография(ЦДСГ)
Цветна Дуплекс Доплерова Сонография(ЦДСГ)
Публикация
ЦЕФАЛИ – НОВА НАДЕЖДА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНО ГЛАВОБОЛИЕ
ЦЕФАЛИ – НОВА НАДЕЖДА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНО ГЛАВО...
Публикация