За мен

Началник отделение "Обща и клинична патология" и координатор по тъканно донорство

Асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1984 г.,ст. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1991 г.,гл. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” - 1994 г.

Специализации:

  • „Патоанатомия -1990 г.

Преподавателска дейност :

Практически занятия по Обща и Клинична патоанатомия ( българо-езично обучение)

Научни интереси:

  • Гинекологична патология
  • Дерматопатология
  • Ендокринна патология

Членство в научни организации:

  • Българско дружество по Патоанатомия

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886383
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител