За мен

Завършила МУ-Плевен.

Специализант по патоанатомия