За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по патоанатомия. Допълнителни квалификации- уропатология, дерматопатология,белодробна патология, гинекологична пагология, компютърна морфология.

Асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1989 г.,ст. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1995 г.,гл. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” - 1998 г.

Специализации:

  • „Патоанатомия и цитопатология -1994 г.

Преподавателска дейност:

  • Практически занятия по Обща и Клинична патоанатомия ( българо-езично обучение)

Научни интереси:

  • Простатна патология
  • Гинекологична патология
  • Дерматопатология
  • Канцерогенеза
  • Компютърна морфометрия

Членство в научни организации:

  • Българско дружество по Патоанатомия
  • Европейско Патоанатомично дружество

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886153
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител