За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен. Специалист патоанатом.

Асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1986 г.,ст. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1990 г.,гл. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” - 1996 г.

Специализации:

  • „Обща и клинична патология” -1989г.

Преподавателска дейност :

  • Практически занятия по Обща и Клинична патоанатомия ( англо-езично и българо-езично обучение)

Научни интереси:

  • Гинекологична патология
  • Дерматопатология
  • Хематологична патология

Членство в научни организации:

  • Българско дружество по Патоанатомия

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886153
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител