За мен

Завършила МУ-Плевен.

Специализант по патоанатомия в Отделение "Обща и клинична патология" - УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886384
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием