За мен

Завършила МУ-Плевен.

Специализант по патоанатомия в Отделение "Обща и клинична патология" - УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен.