За мен

Лекар-специализант по "Обща и клинична патология" към УМБАЛ"Д-р Георги Странски" гр. Плевен , асистент към катедра"Обща и клинична патология" в Медицински университет гр. Плевен
Научни интереси: В областта на онкология,онкогинекология, дерматопатология, патология на простатна жлеза.