За мен

Лекар, специалист по "Обща и клинична патология"  УМБАЛ"Д-р Георги Странски" гр. Плевен , асистент към катедра"Обща и клинична патология" в Медицински университет гр. Плевен
Научни интереси: В областта на онкология,онкогинекология, дерматопатология, патология на простатна жлеза.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886383
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Четвъртък

13:00 - 13:00

Платен прием