За мен

Лекар-специалист в областта на анестезиология,реанимация и интензивно лечение. Асистент в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" -гр.Плевен Интереси в областта на Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология,УНГ,Очни болести и др.

Роден на 1-ви Декември 1981 година в град Плевен.
Завършил средно образование 2000 г. в Природо-математическа гимназия -гр.Ловеч с интензивно изучаване на Биология и Химия.
Висше образование 2007 г. в Медицински университет - гр. Плевен -магистър по медицина.
Специализирал Анестезиология и интензивно лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" -гр.Плевен за периода 2008-2012 г.

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение от 2013 г. Асистент към Катедрата от 2008 г.

Опит

Лекар
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а