За мен

специалност: ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ СЪДОВА ХИРУРГИЯ - МБАЛ БУРГАС 

Опит

Работи
8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
Съвременни комплексни дейности и интервенции при диабетици с периферни съдови усложнения
Съвременни комплексни дейности и интервенции при диабетици с периферни съдови усложнения

 Налице е изявена тенденция на увеличаване броя на заболелите от захарен диабет. В България споре...