За мен

специалност: ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ СЪДОВА ХИРУРГИЯ - МБАЛ БУРГАС 

Съвременни комплексни дейности и интервенции при диабетици с периферни съдови усложнения
Съвременни комплексни дейности и интервенции при диабетици с периферни съдови усложнения

 Налице е изявена тенденция на увеличаване броя на заболелите от захарен диабет. В България споре...