За мен

специалност: ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ

СТАРШИ ОРДИНАТОР - ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ МБАЛ БУРГАС

Завършил е в Медицински Университет "И.М.Сеченов" - гр.Москва

Национален консултант по Съдова Хирургия