За мен

специалност: ХИРУРГИЯ , СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Завършил е МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Съдова хирургия", "Хирургия" в МУ - гр.София