За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по педиатрия и детска кардиология.

Работи в МБАЛ "Авис Медика"-Плевен.