За мен

Никога не съм искала да работя друго, освен медицина; никога не съм искала да лекувам други пациенти, освен деца, а новородените бебета са върхът на това предизвикателство!

Наименование на придобитата квалификация

2013 г. - защитена дисертация на тема "Проучване върху железния метаболизъм и профилактика на анемията на недоносеността при деца, родени преди 33-та гестационна седмица"

2004 г. – Специалност Неонатология 

1998 г. – Специалност Детски болести

1990 г. – завършена магистратура по медицина в Санкт-Петербургская Медицинская Педиатрическая Академия – г. Санкт-Петербург, Россия

Ниво по националната класификация

Републикански консултант по неонатология от 2004 г.

Трудов стаж

1991-1999 г. – амбулаторен педиатър в Поликлиника - гр. Д. Дъбник

От 2000 г. – лекар-неонатолог в Отделение по Неонатология към „УМБАЛ Д-р Г. Странски ЕАД” - гр. Плевен, от 2010 г. -  Началник Отделение

Професионален опит, лични умения и компетенции

  1. Рутинни медицински грижи за новородени бебета
  2. Лечение на рискови, недоносени и критично болни новородени
  3. Промоция на здравето и имунопрофилактика в детската възраст
  4. Промоция на правилното хранене през кърмаческа и ранна детска възраст

Професионални интереси

  • Хематологични проблеми при недоносени деца
  • Проследяване на рискови новородени и недоносени деца

Членство в научни и съсловни организации

  • Български лекарски съюз
  • Българска асоциация по неонатология
  • Българско дружество по акушерство и гинекология
  • Българско научно дружество по човешка генетика

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886767
Платен прием
ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА РАННАТА КАРДИО-РЕСПИРАТОРНА АДАПТАЦИЯ У ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА РАННАТА КАРДИО-РЕСПИРАТОРНА АДАПТАЦИЯ У ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

ЦЕЛ НА ДОКЛАДА   •Физиология на кардио-респираторната адаптация при доносеното новородено   ...

Клиниката по неонатология при Университетската болница в Плевен е първата в страната, в която е създадено отделение за кенгуру - грижи
Клиниката по неонатология при Университетската болница в Плевен е първата в страната, в която е с...

Отбеляза се Деня на кенгуру - грижите. Факт е, че Плевенската университетска болница е първата в ...

Публикации

ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА РАННАТА КАРДИО-РЕСПИРАТОРНА АДАПТАЦИЯ У ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
Публикация
ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА РАННАТА КАРДИО-РЕСПИРАТОРНА АДАПТАЦИЯ У ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
Клиниката по неонатология при Университетската болница в Плевен е първата в страната, в която е създадено отделение за кенгуру - грижи
Публикация
Клиниката по неонатология при Университетската болница в Плевен е първата в страната, в която е създадено отделение за кенгуру - грижи