За мен

Завършила МУ-Плевен,специалист по неонатология и педиатрия.

Началник на отделение по неонатология в МОБАЛ-Велико Търново. 

Опит

5000, , България, ул. Ниш 1
359887260417
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Четвъртък

00:00 - 13:00

Работи с осигурител