За мен

Завършила МУ-Плевен,специалист по неонатология и педиатрия.

Началник на отделение по неонатология в МОБАЛ-Велико Търново.