За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен

Специалист по невлология, извършва ЕМГ и ЕЕГ