За мен

Старши лекар - I-во отделение по обща хирургия на МБАЛ-Бургас

Завършил е "Медицина" през 1989г. в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Обща Хирургия" през 1994г. в МУ - гр.София

През 1999г. специализира при проф. д-р Темелков в МУ - гр. Варна и притежава сертификат за извършване на горна и долна ендоскопия и хирургия на дебелото черво