За мен

Завършила медицина в МУ Плевен, а специализация по педиатрия в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен. Работи като ординатор в Детско отделение на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" Велико Търново.