За мен

Изследване и лечение с метод на компютърна диагностика - нелинеен анализ. Квантова медицина. Биоенергийно лечение.

Завършил МА София през 1989 г. Следдипломна квалификация - акупунктура и лазерна терапия, хомеопатия -Боарон.