За мен

Д-р Попов е главен асистент в катедрата по психиатрия в Медицинския университет в Пловдив. Той е един от най-известните сексолози у нас.

Завършил медицина в Медицинска Академия, София.

Има признати специалности по неврология и психиатрия. Специализирал е сексология в Карлов Университет, Прага.

Заема длъжността главен асистент в Медицинския Университет в Пловдив, преподавател по психиатрия и медицинска психология настуденти и общопрактикуващи лекари. Квалифициран преподавател в областта на сексуално и репродуктивно здраве. 

От 2005 година води първия в България лекционен курс по сексологияв Медицинския Университет в Пловдив. Д-р Попов е един от основателите на Сектора по Сексология къмВМИ Пловдив в края на 80-те години, от 2007 година създава собствен консултативен център по неврология, психиатрия и сексология.

Дипломиран като преподавател по Обща медицина в Университета вМанчестър,1998. Координатор на обучителните модули по психиатрия и медицинска психология за общопрактикуващи лекари.

Специализирал е краткотрайна и ориентирана към решения психотерапия и позитивна психотерапия и психотерапия при сексуални проблеми.

Има призната научна и общообразователна степен „доктор”. Защитил е дисертация на тема „Сексуални дисфункции при мъже – диагностичнии психосоциални аспекти”.

Автор е на над 35 публикации в наши и чуждестранни научни списания в областта на клиничната психиатрия и сексология, съавтор на учебни помагала за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител