За мен

Завършила МУ-Варна.

Специалист по педиатрия. 

Опит

Работи
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
35962606707
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител